توضیحات

  • اعلام حریق با تماس و پیامک
  • اعلام خطای پنل با تماس و پیامک
  • اعلام قطعی برق با تماس و پیامک
  • تعریف شماره ها از طریق پورتال تحت وب