توضیحات

براکت برای آشکارسازهای حرکتی سری TITAN.

مناسب برای نصب دیوار یا سقف